Conegui'ns

Un enfocament diferent

Indiqui'ns les seves "indispensables" i "desitjables" i permeti'ns buscar per vostè.

El nostre enfocament és diferent: El millor client, el nostre client, és aquell que no té pressa a comprar ni disposa de temps per visitar propietats que realment no satisfan les seves expectatives.

En relació amb el comprador o inquilí:

  • Prenem nota de les seves "indispensables" i "desitjables", fent el filtre per Vostè, de manera que només empri temps en visitar propietats que realment compleixen amb els seus paràmetres de cerca.
  • Sempre que sigui possible, el contactarem abans que la propietat surti al mercat de manera que sigui el primer en veure-la. Si ens evitem publicar-la, millor.
  • Li anirem informant sobre oportunitats que encaixin en el seu criteri de recerca fins a trobar la propietat adequada.

Si vostè és un propietari que desitja posar un immoble a la venda o lloguer:

  • Abans de posar la propietat en venda o lloguer li farem un estudi de mercat gratuït per establir el preu correcte de publicació de l'immoble.
  • En el cas de lloguers, recaptarem tota la informació pertinent dels interessats, de manera que Vostè compti amb elements suficients per a valorar les ofertes i decidir sobre això.
  • Exclusivitat no excloent: Donarem entrada a compradors interessats que es presentin a través d'altres agències, subscrivint acords de col·laboració amb aquestes. El nostre compromís amb Vostè és vendre l'immoble el MILLOR i més aviat possible. Per això necessitarem que ens permeti coordinar la venda d'una forma ordenada, sent l'únic interlocutor i portant un registre a través d'un Llibre de Visites.

El nostre equip

cms-img

Una xarxa d'agents immobiliaris independents, petites agències, serveis de relocation i advocats especialistes en dret immobiliari

Home Hunting Barcelona (M3591681) és marca comercial de Frank Pulido (API Nº 2077 - AICAT Nº 6670).

Convençut com estic que l'únic actiu d'un agent immobiliari és la seva reputació, em dedico a construir una xarxa de col·laboradors en contraposició amb el model tradicional de competència. Que han estat convidats a participar-hi?... Agents independents i petites agències, així com serveis de relocation i advocats especialistes en dret immobiliari.

Els propietaris sempre escolliran treballar amb el seu intermediari predilecte, però el millor comprador no sempre vindrà de la d'aquest. D'aquesta manera, construir una xarxa de col·laboradors basada en la professionalitat i la confiança mútua és mandatorio quan l'objectiu principal és servir al teu client de la millor manera possible.

Honoraris

Venda d'immobles.

Els honoraris en operacions de VENDA són coberts per la part venedora i estan calculats sobre un percentatge del preu efectiu de venda (+IVA).

Home Hunting Barcelona manté acords de col·laboració amb altres intermediadors que podrien intervenir en representació de la part compradora, compartint honoraris. Normalment, el compromís amb la part venedora suposa una "exclusivitat no excloent" o "exclusivitat compartida", sent Home Hunting Barcelona l'únic interlocutor vàlid amb els propietaris i qui coordina les visites, però permetent la intervenció d'altres agents que puguin ajudar a vendre la propietat en el menor temps i millor preu possible.

Lloguer d'immobles.

En el cas LLOGUERS els honoraris d'intermediació dels assumeix el LLOGATER (arrendatari) i corresponen al 10% d'una anualitat de lloguer (+IVA). Les despeses d'elaboració del contracte d'arrendament estan coberts en aquest import.

IMPORTANT: El llogater és "subjecte passiu" de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) que a Catalunya correspon al 5 per 1.000 de l'arrendament total a pagar durant tota la durada del contracte. Atès que l'arrendador és "responsable solidari" del pagament d'aquest impost, l'arrendatari (inquilí) aportarà a l'arrendador (propietari) la quantitat que correspongui per aquest impost a la data de signatura del contracte d'arrendament, fent constar aquesta aportació en el mateix. Home Hunting Barcelona assistirà a l'arrendador en la preparació del formulari 600 per a la seva liquidació en qualsevol oficina bancària col·laboradora de l'Agència Tributària de Catalunya.

En general, les despeses en què ha d'incórrer l'inquilí a la signatura del contracte d'arrendament són els següents: 1) Honoraris d'intermediació, 2) Primer mes d'arrendament (o part proporcional), 3) Garanties (inclosa la fiança legal a dipositar en INCASOL), i 4) Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Igualment, assistirem a l'arrendador en l'ingrés del dipòsit de garantia a l'Institut Català del Sòl (INCASOL).

Traspàs de negocis.

Els honoraris en operacions de TRASPÀS de negocis estan calculats sobre un percentatge del preu efectiu de la cessió (+IVA). Aquests honoraris es pacten amb el CEDENT en un contracte d'intermediació. Els honoraris a pagar pel CESSIONARI seran els mateixos que els que corresponguin al CEDENT.


Acceptar

Aquest lloc web utilitza "cookies". Si continua la navegació considerem que accepta el seu ús.      més informació